OCMW De Linde

Bijgewerkt op: 5 dec 2018

Aan het OCMW – rustoord De Linde in Ronse heeft VDD Consultancy de volgende diensten verleend:

  • Totale RIZIV-begeleiding WZC;

  • Optimalisatie RIZIV-inkomsten;

  • Prijsdossier: dagprijsverhoging.